Matura

Pripravim vas na maturo - splošna ali poklicna.

Priprave na maturo izvajam samo individualno.

Individualni pristop pomeni, da z dijakom predelava celotno snov in se nato poglobiva v tista poglavja, kjer je šibkejši.

Povprečno potrebuje učenec 25ur inštrukcij pred maturo. To pomeni, da se en mesec pred maturo dobiva trikrat na teden po dve šolski uri. V vmesnem času pa rešuje naloge, ki mu jih pripravim in s tem preverim njegovo znanje in pripravljenost.